14 Mart – 9 Mayıs 2012 İ.Ü BKYS Bilgilendirme Toplantıları

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilen “BKYS Bilgilendirme Eğitimleri” Tamamlandı

İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Koordinatörlüğü’nde yürütülen Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının uygulama aşaması, olan “BKYS Bilgilendirme Eğitimleri” tamamlanmıştır.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilecek “Dış Tetkik ve Belgelendirme” sürecinde bir gereklilik olan “Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) Bilgilendirme Eğitimleri” 14 Mart 2012’de başlamıştır. ADEK üyeleri; Prof. Dr. Hasan Rıza Güven, Prof. Dr. Hüseyin Koç, Prof. Dr. Nil Cura, Doç Dr. Arzu Kihtir ve TSE’den uzman Hidayet Şahin tarafından gerçekleştirilen ve 27 Nisan tarihinde tamamlanan eğitimlerde, 3390 akademik ve idari personel bilgilendirilmiştir. Yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitimlere Avcılar Kampüsümüzde yer alan Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Meslek Yüksek Okulu, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Muhasebe Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Ulaştırma Lojistik Yüksek Okulu ile Bahçeköy yerleşkesinde bulunan Orman Fakültesi ve Ormancılık Meslek Yüksek Okulu ve Beyazıt Kampüsümüzde yer alan tüm birimlerin akademik ve idari personeli katılmışlardır. Söz konusu eğitimlere, Mayıs ayı itibarıyla Cerrahpaşa ve Çapa Kampüslerindeki birimlerimizle devam edilmiş ve 3449  akademik ve idari personel bilgilendirilmiştir.

Tüm akademik ve idari personelimize, bilgilendirme eğitimleri boyunca göstermiş oldukları ilgi ve katkılar nedeni ile teşekkür ederiz.

Bilgilendirme Eğitimi Sunumu

01/12/2012
1821 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00