İÜ Kalite Politikası

          Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan, evrensel değerleri ve etik kuralları benimsemiş yönetimi ve çalışanlarıyla, insanlığın maddi ve manevi mutluluğu için insan hakları ve evrensel demokrasi ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bir yaşam düzeyinin sağlanmasına öncülük eden ve bunu ilke edinen, ülkemizin ilk ve en büyük üniversitesi olarak;

 • Yönetim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, idari ve destek ile topluma hizmet süreçlerinde; “Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi”ni benimseyen, uygulayan ve etkinliğini sürekli iyileştiren,
 • Ulusal ve uluslararası kurumlarda öncelikle tercih edilen mezunlar yetiştiren,
 • Mezunları ile işbirliği içinde olan ve ilişkilerini sürekli geliştiren,
 • Çağdaş ve üretime yönelik bilgi ve teknoloji üreten,
 • Ulusal ve uluslararası alanda etkili, rekabetçi ve sonuç alıcı işbirlikleri geliştiren,
 • Küreselleşen dünyanın değişen şartları doğrultusunda, paydaşlarımıza değer katan yenilikler yapabilen,
 • Çalışanlarını takım ruhu ile başarıya odaklayan, destekleyen ve tüm potansiyellerini kullanabilmelerini güvence altına alan,
 • Tüm paydaşların şimdiki ve gelecekteki beklentilerini dikkate alan ve gerekli planlamayı yapabilen,
 • Sivil Toplum Kuruluşları, özel ve kamu kurumları ile karşılıklı faydaya dayalı bilgi transferinde bulunan,
 • Öğrencilerine ve çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
 • Sosyal sorumluluklar kapsamında projeler üreten ve yürüten,
 • Toplumun vicdanı ve sesi olma sorumluluğu ile hareket eden,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle, gelecek nesillere yaşanılabilir bir doğa ve çevre bırakmayı temel anlayış kabul eden,

ve geleceği tasarlayan, dünyanın önde gelen üniversitelerinden birisi olmak “Kalite Politikamız” dır.

                                                                                                                                                                                                                                                       Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Rektör

01/12/2012
5481 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00