Rektör Takdim Prof. Dr. Yunus SÖYLET

İstanbul Üniversitesinin Saygıdeğer Mensupları;

İstanbul Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari ve halka sunulan hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız “dış değerlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bu konudaki çalışmaları yapmakla görevli Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)’ na yönetim olarak her türlü desteği bugüne kadar sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Bu amaçla Merkez kampüsünde ADEK ve Stratejik Planlama Kurulu çalışmalarında kullanılmak üzere uygun bir çalışma ortamı sağladık.

Eğitim, öğretim ve hizmet alanında yapılacak kalite çalışmalarını birimlerinde koordine etmek üzere, Üniversitemizin tüm birimlerinden birer kalite temsilcisi belirlendi. Tıp Fakültesi hastanelerinde eğitim ve hizmetin ağırlığı dikkate alınarak her bir Anabilim Dalı’ndan bir kalite temsilcisi belirlendi.

Üniversitemizin 2007-2008 YÖDEK performans göstergeleri hazırlandı. Performans göstergeleri her yıl yeni hedefler belirlenerek takip edilmeye devam edilecektir. Performans göstergeleri bağlamında değişik memnuniyet anketleri uygulanmaya başlanacaktır.

Tüm akademik ve idari birimlerin görüşlerini değerlendirme fırsatı verecek “özdeğerlendirme” çalışmasını bu yıldan başlamak üzere her yıl yapmayı planladık.

Kalite yönetimi ve stratejik planlama konusunda yapılacak çalışmalarda verilerin girilmesi, takibi ve analizine imkan verecek bilgi işlem alt yapısı çalışmaları devam etmektedir.

Yüksek öğretim yeterliliklerinin yerine getirilmesi, takip edilmesi ve Bologna sürecinin sistematik takibi ve uyum çalışmaları için her iki alanda ayrı koordinatörler belirledik.

Tıp Fakültelerimizde belirleyeceğimiz hizmet standartlarına uyumu sağlayarak daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca laboratuvar hizmetlerinde ISO 15189 çalışmaları devam etmektedir.

Avrupa Üniversiteler Birliği(EUA), 2010 yılında Üniversitemizi kurumsal olarak değerlendirecektir.

Eğitim-öğretim alanında program akreditasyonu çalışması yapacak birimlere her tür destek sağlanacaktır.

İletişim Fakültesi TS EN ISO 9001:2000 kalite belgesini almış, Diş Hekimliği Fakültesi daha önce aldığı ISO belgesini yenileme çalışmalarını devam ettirmektedir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü de TS EN ISO 9001:2000 kalite belgesini ikinci kez almıştır. Tıpta uzmanlık eğitiminde UEMS tarafından akredite edilen Anabilim Dalı Sayımız her iki tıp Fakültemizde dört olup değişik Anabilim Dallarındaki çalışmalar devam etmektedir.

Üniversitemizde toplam kalite yönetimi anlayışına ulaşmak, stratejik ve entegre yönetimi gerçekleştirmek için tüm mensuplarımızla birlikte el ele vererek çalışmalara devam edeceğiz. Bu çalışmalar, son üç yıldır dünya üniversiteleri arasında ilk 500’e girmeyi başaran Üniversitemizin daha iyi bir düzeye yükselmesine imkan verecektir.

Katkı sağlayan herkese bu vesile ile teşekkür ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                       İ.Ü. Rektörü
Prof. Dr. Yunus SÖYLET

27/02/2013
1588 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00