This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://adek.istanbul.edu.tr ]
Export date: Tue Jan 22 8:47:31 2019 / +0000 GMT


İstanbul Üniversitesinin Saygıdeğer Mensupları;

İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu(İÜ-ADEK); Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) tarafından çerçevesi çizilen performans göstergeleri, özdeğerlendirme ve süreçler esas alınarak, ISO 9001:2008 ve diğer ISO standartları göz önünde bulundurularak üniversite genelinde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim, idari ve destek, topluma hizmet alanlarında kalite yönetim sistemi kurmak, program akreditasyonlarına hazırlık ve stratejik plan hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla ‘bütünleşik bir kalite yönetim sistemi' çalışması yürütmektedir. Bu amaçla tüm üniversite genelinde ve hastanelerde; ISO 9001'i temel alan, bununla birlikte Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği (ENQA), Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK), EFQM vb. kalite ile ilgili sistem ve kuruluş esaslarını da içeren bütünleşik bir kalite yönetim sistemi alt yapısı hazırlanmıştır. Üniversite genelinde kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla akademik ve idari personelin hepsine ulaşmak hedeflenerek eğitim çalışmaları ve diğer faaliyetler yürütülmektedir. Üniversitenin tüm birimlerini kapsayan bütünleşik kalite yönetim sistemi çalışması, alanında ülkemizde en geniş ölçekli kalite çalışmasıdır.

Akademik ve idari personel ve öğrencilere Kalite Yönetim Sistemleri (TS EN ISO 9001) konusunda eğitim vermek ve İstanbul Üniversitesi'nde bir Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9001) kurmak amacıyla İÜ ile TSE arasında imzalanan protokol sonrasında Genel sekreterlik, fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, meslek yüksek okulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve bölümlerde, birimin büyüklüğü esas alınarak 3-20 kişi görevlendirilmek suretiyle birim kalite kurulları kurulmuştur. Ayrıca, tıp fakültelerinde her bir anabilim dalını temsil eden bir kalite sorumlusu da belirlenmiştir. Bu kalite kurullarında birimi temsil etmek üzere akademik ve idari personel görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda başlattığımız çalışmalarda öncelikle söz konusu birim kalite kurullarında görev alan 445 akademik ve idari personel ile kalite kurulları dışında, (başta hemşireler, hastane laboratuar görevlileri olmak üzere) görevlerinin özelliği gereği eğitim alması uygun görülen 263 personel olmak üzere, toplam 708 personele TSE uzmanları ve öğretim üyelerimiz tarafından 10'ar gün süre ile sertifikalı temel kalite eğitimi verilmiştir.

Eğitimlerde yükseköğretimde kalite, TS ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi (yönetim sorumluluğu, kaynak yönetimi, ürün gerçekleştirme, ölçme-analiz ve iyileştirme), iç tetkik, süreç yönetimi, doküman eğitimi ve müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi (TS ISO 10002) konuları ele alınmış, teorik ve pratik eğitim verilmiştir.

ISO 9001: 2008 çalışmaları Rektörlük, Genel Sekreterlik, fakülteler, enstitüler, konservatuvar, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri, sosyal tesisler ve İÜ hastanelerini kapsamaktadır. Hizmetin özelliği ve genişliği dikkate alınarak İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde kalite çalışmaları bağımsız olarak yürütülmektedir. Ayrıca hastane laboratuvarlarında ISO 15189 çalışması yapılmaktadır.

İÜ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (İÜ- BKYS) çalışmaları, kalite yolculuğunun son durağ