Kurullar

AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ÜYELERİ

STRATEJİK PLANLAMA KURULU ÜYELERİ

BİRİM KALİTE TEMSİLCİLERİ

FAKÜLTELER
İstanbul Tıp Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
İktisat Fakültesi
Orman Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Dişhekimliği Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İşletme Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR
Adalet Meslek YO
Beden Eğitimi ve Spor YO
Devlet Konservatuarı
Ormancılık Meslek YO
Sağlık Hizmetleri Meslek YO
Sosyal Bilimler Meslek YO
Teknik Bilimler Meslek YO
Ulaştırma ve Lojistik YO
Veteriner Fakültesi Meslek YO

ENSTİTÜLER
Adli Tıp Enstitüsü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz E.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi E.
Avrasya Enstitüsü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği E.
Fen Bilimleri Enstitüsü
İşletme İktisadı Enstitüsü
Kardiyoloji Enstitüsü
Muhasebe Enstitüsü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Onkoloji Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

BÖLÜMLER
Enformatik Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
Yabancı Diller Bölümü

BİRİM KALİTE KURULLARI

GENEL SEKRETERLİK KALİTE KURULU

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER

MERKEZLER
Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dericilik Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi
Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi
İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Küresel Siyaset Ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Prenetal Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mikroorganizma Kültür Kolleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kan Nakli Merkezi
Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ord.Prof.Dr.Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
Antalya Bölgesi Arkeoloji ve Araştırma Merkezi
Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi
İslam Araştırmaları Merkezi
Şarkiyat Araştırma Merkezi
Tarih Araştırmaları Merkezi
Van Bögesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi
Bankacılık Araştırma Merkezi
İktisadi Gelişme ve Dokümantasyon Araştırma Merkezi
İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi
İşletme Yönetimi ve Muhasebe Araştırma Merkezi
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi
Türk İktisat ve İçtimaiyat Terihi Araştırma Merkezi

06/03/2013
8068 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00