İstanbul Tıp Fakültesi

 
       
NO UNVAN GÖREVİ ADI SOYADI
1 Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri
Kalite Temsilcisi
Ateş Kadıoğlu
2 Fakülte Sekreterliği Fakülte Sekreteri V. Ekrem AYDIN
3 Doç.Dr. Başhekim Yardımcısı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Demirhan DIRAÇOĞLU
4 Doç.Dr. Başhekim Yardımcısı
Nöroloji
Zuhal YAPICI
5 Prof.Dr. Radyoloji Serra SENCER
6 Prof.Dr. Göğüs Cerrahisi Alper TOKER
7 Prof.Dr. Laboratuarlar-Satınalma-Biyokimya Ümit TÜRKOĞLU
8 Prof.Dr. Fizyoloji Aytül UYAR
9 Prof.Dr. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Firdevs BAŞ
10 Doç.Dr. Anesteziyoloji & Reanimasyon Perihan ERGİNÖZCAN
11 Doç.Dr. İç Hastalıkları Filiz AKYÜZ
12 Uzm.Dr. İç Hastalıkları Kerem YaşarÇALIŞKAN
13 Müdür Hemşirelik Hizmetleri Şehrinaz POLAT
14 Hemşire Hemşirelik Hizmetleri Nuray CUDRİ
15 Hemşire Hemşirelik Hizmetleri Elvan EROL
16 Hemşire Hemşirelik Hizmetleri Betül SÖNMEZ
17 Müdür Bilgi İşlem Turgay GÜLTÜRK
18 Müdür Maaş Bürosu Satı GELİR
19 Fizyoterapi Eczane Satın alma Yeşim TOLA
20 Bilgisayar İşletmeni Öğrenci İşleri Ayşe DEMİR

 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI KALİTE TEMSİLCİLERİ

Prof Dr Mehmet Bilgin SAYDAM (DEKAN)
Prof Dr Ateş KADIOĞLU (DEKAN YARDIMCISI)
Prof Dr Güher Saruhan DİRESKENELİ (DEKAN YARDIMCISI)
Prof Dr Akif KARAN (BAŞHEKİM)
Doç Dr Nadir ARICAN (ADLİ TIP )
Uzm. Dr. Sevilay AYKIN (AİLE HEKİMLİĞİ)
Prof Dr Adnan ÖZTÜRK (ANATOMİ)
Prof Dr Mert ŞENTÜRK
Doç Dr Perihan ERGİN
(ANESTEZİYOLOJİ)
Doç Dr Handan AKÇAKAYA (BİYOFİZİK)
Prof Dr Ümit TÜRKOĞLU (BİYOKİMYA)
Doç Dr Feryal GÜN (ÇOCUK CERRAHİSİ)
Doç Dr Osman ABALI (ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ABD.)
Prof Dr Ayşegül ÜNÜVAR
Doç Dr Demet DEMİRKOL
(ÇOCUK SAĞLIĞI)
Doç Dr Arın NAMAL (DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ ABD.)
Prof Dr Can BAYKAL (DERMATOLOJİ )
Prof Dr Pınar YAMANTÜRK (FARMAKOLOJİ)
Prof Dr Ayşegül KETENCİ (FİZİK TEDAVİ)
Prof Dr Aytül UYAR (FİZYOLOJİ)
Doç Dr Oktar ASOĞLU
Doç Dr Murat AKSOY
(GENEL CERRAHİ)
Prof Dr Alper TOKER (GÖĞÜS CERRAHİSİ)
Prof Dr Mustafa ERELEL (GÖĞÜS HASTALIKLARI)
Prof Dr Nilüfer GÖZÜM (GÖZ HASTALIKLARI ABD.)
Doç Dr Emel ÖNAL (HALK SAĞLIĞI)
Prof Dr Leyla TAPUL (HİSTOLOJİ)
Prof Dr Akif KARAN
Prof Dr Tevfik ECDER
(İÇ HASTALIKLARI ABD)
Doç Dr Filiz AKYÜZ
Doç Dr Mustafa YENEREL
 
Doç Dr Samet TOPUZ (KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ABD.)
Prof Dr Ufuk ALPAGUT (KALP DAMAR CERRAHİSİ ABD.)
Doç Dr Ahmet Kaya BİLGE (KARDİYOLOJİ ABD.)
Prof Dr Günter HAFIZ (KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI)
Prof Dr Atahan ÇAĞATAY (KLİNİK İNFEKSİYON VE MİKR.ABD.)
Prof Dr Salih TÜRKOĞLU (MİKROBİYOLOJİ ABD)
Doç Dr Zuhal YAPICI (NÖROLOJİ)
Prof Dr Kemal HEPGÜL (NÖROŞİRURJİ)
Doç Dr Önder KILIÇOĞLU (ORTOPEDİ VE TRAVMATALOJİ )
Doç Dr Mine GÜLLÜOĞLU (PATOLOJİ)
Prof Dr Aylin KARABULUT (PLASTİK CERRAHİ)
Prof Dr Alp ÜÇOK (PSİKİYATRİ)
Prof Dr Serra SENCER
Prof Dr Arzu POYANLI
(RADİODİAGNOSTİK)
Doç Dr Bülent BAYRAKTAR (SPOR FİZYOLOJİSİ)
Prof Dr Fatma OĞUZ SAVRAN (TIBBİ BİYOLOJİ ABD.)
Prof Dr Nergis ERDOĞAN (TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ )
Prof Dr Hülya KAYSERİLİ (TIBBİ GENETİK ABD)
Prof Dr Orhan ZİYLAN (ÜROLOJİ)
06/03/2013
2216 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00