Belgeler

 

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu DPT – Haziran 2004 (2. sürüm)
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Rehberi (Sürüm : 2006/1.0)
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
İstanbul Üniversitesi Stratejik Planlama Eğitim Çalışması Kitapçığı
İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu – 2005
İstanbul Üniversitesi SWOT Çalışması Sonuçları
İstanbul Üniversitesi SWOT Çalışması Stratejik Plan Önerileri
Planlama Birimlerinin “Stratejik Planlarını” Oluştururken İzlemesi Önerilen Genel Yaklaşım
ve İlkeler
Planlama Birimlerinin “Hedeflerine Bağlı Performans Göstergelerini ve Yıllık Planlarını”
Oluştururken İzlenmesi Gereken Yol ve Uyulması Gereken İlkeler
İstanbul Üniversitesi Stratejik Planı 6. Stratejik Alanı
Stratejik Plan Yazım Formu Örneği
Stratejik Plan Yazımında kullanılan bazı tanımlar ve kod kullanımı açıklamaları
İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtma Müdürlüğü Stratejik Planlama Eğitim Raporu

 
 

11/03/2013
5098 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00