Bağlantılar

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK)
Devlet Planlama Teşkilatı
Kamuda Stratejik Yönetim
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete)
Türkiye’de Bologna Süreci
İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi

 

12/03/2013
3249 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00