İletişim

İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (İ.Ü. ADEK)

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü,
34452 Beyazıt/Eminönü-İstanbul
Tel : 0 (212) 440 00 00 Dahili:10767
Tel(Direkt) : 0 (212) 440 02 83
Faks : 440 02 84
e-posta : kalitegelistirme@istanbul.edu.tr
web : http://adek.istanbul.edu.tr

30/05/2013
4112 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00