Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Tarafından İÜ Birimlerinde Yapılan Ön Tetkik Çalışması

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde İÜ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (İÜ BKYS) çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların ilk adımlarından birisi olan ön tetkik, standart unsurların ve belgelendirmenin mümkün olup olmadığını kontrol etmek için yapılır.

Bu kapsamda 17 Haziran 2014 tarihinde saat 09:00’da Rektörlük toplantı odasında TSE ön tetkik ekibi ile birlikte (TSE Eğitim Müdürü Turan Hocaoğlu, TSE Belgelendirme Müdürü Hakan Deniz, TSE Uzmanı Ömer Gün) Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, Rektör Yardımcısı Recep Güloğlu, ADEK Koordinatörü Prof.Dr.Arzu Kihtir, ADEK Üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hasan Rıza Güven, ADEK üyesi Prof.Dr.K.Hüseyin Koç, ADEK Koordinatör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Murat Yaşlıoğlu ve Genel Sekreter Metin Küçük’ün katılımlarıyla İÜ Üst Yönetim toplantısı yapılmış, Prof. Dr. Mahmut AK kurumu tanıtarak, kurumun genel işleyişi ile ilgili ön tetkik ekibini bilgilendirmiştir. Toplantının devamında Prof. Dr. Arzu Kihtir ‘İÜ ADEK’ olarak İÜ BKYS kapsamında gelinen nokta ve yapılan çalışmalar hakkında genel bilgilendirme yapmıştır. Toplantı sonunda 19-20 Haziranda yapılacak ön tetkik ziyaretlerinin hangi birimlere yapılacağının planlaması yapılmıştır.

19 Haziran 2014 tarihinde TSE ön tetkik ekibi uzman Cansen Olgun ve uzman Turan Hocaoğlu, İÜ Kariyer Geliştirme Merkezine (KAGEM), Prof. Dr. Hasan Rıza Güven eşliğinde ön tetkik amacıyla ziyaret gerçekleştirmiştir. KAGEM Müdürü ve Birim Kalite Temsilcisi Prof.Dr.Ayşe Ayçiçeği Dinn yapılan faaliyetlere ve çalışmalara ilişkin bilgi vermiş birimin BKYS dokümanları değerlendirilmiş çıkan sonuçlar tartışılmış ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

KAGEM toplantı odasında ADEK Dokümantasyon sorumlusu Nilgün Gülal İÜ BKYS dokümanlarına yönelik slayt gösterisi ile sunum yapmış ve tetkikçiler ile birlikte sonuçlar analiz edilerek zayıf yönler tespit edilmiş, tetkik ekibinin önerileri alınmıştır.

Aynı gün Uzman Cansen OLGUN Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığında ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığında, Uzman Turan Hocaoğlu Bilgi İşlem Daire Başkanlığında ön tetkike devam etmiştir.

20 Haziran 2014 tarihinde Orman Fakültesi ve Ormancılık Fakültesi Meslek Yüksek Okulu’na tetkike gidilmiş olup burada Orman Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ahmet Yeşil, ADEK Üyesi ve Orman Fakültesi Birim Kalite Temsilcisi Prof.Dr. K.Hüseyin Koç tarafından tetkik ekibi karşılanmıştr. Prof.Dr.Hasan Rıza Güven ve Nilgün Gülal tetkik ekibine eşlik etmişlerdir.

20 Haziran saat 15:00 itibariyle Rektörlük Toplantı salonunda Rektörümüz Prof.Dr.Yunus Söylet başkanlığında ön tetkik ekibi bulguları paylaşmak üzere İÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mahmut AK, İÜ Rektör Yardımcısı Recep Güloğlu, ADEK Kooordinatörü Prof.Dr. Arzu Kihtir, Rektör Danışmanı Prof.Dr.Hasan Rıza Güven, ADEK Üyesi Prof.Dr.K.Hüseyin Koç, İÜ Genel Sekreteri Metin Küçük, İÜ Genel Sekreter Yardımcısı Figen Cihan katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. Ön Tetkik ekibi tarafından bulgular paylaşılmış ve bu bulguları rapor olarak ADEK’e ileteceklerini belirtmişlerdir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Uzmanı Halil Hakan Tarhan tarafından geliştirilen, İÜ Birim Kalite Temsilcilerinin şifre ile girebilecekleri, İÜ BKYS dokümanlarına ulaşabilecekleri ve temsil ettikleri birimin tüm güncel BKYS dokümanlarını yükleyebilecekleri, istenilen İÜ BKYS dokümanlarına en güncel haliyle anında ulaşabilme hedefi olan “Yönetim Bilişim Sistemi” slayt gösterisi ile adım adım anlatılmış ve tetkik ekibinin bu konuyla ilgili önerileri alınmıştır.

Toplantı, Prof.Dr.Yunus Söylet’in TSE Tetkik Ekibine teşekkür etmesiyle sona ermiştir.

İÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME
ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU

08/07/2014
2371 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00